Vstřelovací stroje

Použití studených metod výroby umožňuje vysoce produktivní výrobu jader na jednopolohových vstřelovacích a vytvrzovacích strojích. Při zavádění nových technologií a vybavení provozů však hraje významnou roli celková výše vstupních pořizovacích nákladů. Mnohdy lze výhodné řešení najít použitím repasovaného a modernizovaného zařízení, upraveného podle konkrétních provozních požadavků zákazníka.

Nabízíme dodávky modernizovaných vstřelovacích a vytvrzovacích strojů:

  • za příznivé ceny s výhodným poměrem kvalita/cena
  • s velmi dobrou technickou úrovní a dílenským zpracováním
  • s vysokou provozní spolehlivostí ověřenou při vlastní výrobě jader
  • za výhodných servisních podmínek

Modernizace stroje zpravidla zahrnuje:

  • kompletní demontáž stroje a kontrolu stavu, výměnu vadných nebo opotřebovaných dílů, zpětnou kompletaci stroje, nové nátěry
  • nový pneumatický (resp. hydraulický) rozvod stroje včetně doplnění příslušných prvků
  • doplnění posuvné pneumaticky ovládané vytvrzovací desky
  • doplnění ochranné kapotáže pracovního prostoru stroje s posuvnými pneumaticky ovládanými bezpečnostními dvířky v místě vyjímání jader
  • nové elektrické řízení stroje

Po úpravě probíhá celý cyklus vstřelení a vytvrzení jádra automaticky dle nastavených parametrů. Řídicí část umožňuje práci stroje ve více pracovních režimech (základní, s přerušením cyklu, s opakovaným vstřelením směsi apod.)

Zakázky realizujeme v úzké spolupráci s firmou ELKOSO spol. s r.o.

Modernizované stroje provozujeme řadu let v naší jaderně, kde byly podrobeny důkladnému provoznímu ověření.