Společnost působí v oblasti slévárenské technologie se zaměřením na výrobu slévárenských jader, dodávky surovin, dodávky a modernizace strojů a zařízení, dodávky, servis a modernizace laboratorních přístrojů a kalibrace měřidel.

Vedení společnosti tímto vyhlašuje následující politiku kvality:

Prvořadým a trvalým cílem činnosti společnosti je dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou poskytovaných produktů a služeb a splnění jeho očekávání v dohodnutém termínu.

Základním prvkem je vysoká užitná hodnota produktů a služeb s důrazem na komplexnost a operativnost při jejich poskytování.

Prioritou činnosti společnosti je být pro zákazníka spolehlivým partnerem, udržovat a rozvíjet vztahy se zákazníky na principu oboustranné výhodnosti a vstřícně reagovat na jejich požadavky a podněty.

Výběrem dodavatelů, používaných materiálů a technologií společnost vyvíjí snahu poskytovat a vylepšovat své produkty a služby efektivně se zřetelem na aktuální trendy ve slévárenství.

V popředí zájmu vedení společnosti je rovněž snaha o účinné plnění příslušných požadavků zainteresovaných stran, mimo jiné v oblastech neustálého zlepšování vlivu na své okolí z hlediska ochrany životního prostředí a vytváření bezpečného pracovního prostředí pro své pracovníky.

Každý z pracovníků společnosti si musí být vědom své odpovědnosti za výsledky své práce vůči společnosti a plně využívat svých nejlepších znalostí a zkušeností ke splnění úkolů.

V Brně dne 20.10. 2017

Ing. Milan Szlauer
jednatel společnosti