Příprava jádrové směsi

Základní podmínkou pro výrobu kvalitních jader s požadovanými vlastnostmi je použití odpovídající jádrové směsi v předepsaném složení. Zejména u moderních pojivových systémů vystupuje do popředí otázka přesnosti dávkování včetně zajištění jeho opakovatelnosti u všech komponent. Naše nabídka zahrnuje:

Rychlomísič EM-30

 • mísič nové konstrukce s dávkovým provozem, objem dávky 30 kg, výpusť ovládaná pneumatickým válcem
 • použití trojitého mísicího ramena zvyšuje účinnost mísení, čímž se zkracuje doba přípravy směsi

Jednotka pro dávkování ostřiva

A) na principu objemového dávkování:

 • skládá se z ocelové nádoby s plnicí a vypouštěcí uzávěrou, snímače hladiny písku a ovládacích ventilů
 • určena pro umístění mezi denní zásobník a mísič (plnění samospádem), resp. v kombinaci s pneumatickou dopravou

B) na principu vážení:

 • mísič je uložen na tenzometrech
 • možnost kombinace více druhů ostřiv v jedné dávce

Nízkotlaký pneumatický dopravník

 • pracuje v kombinaci s jednotkou pro dávkování ostřiva
 • dávku ostřiva dopravuje do mísiče umístěného nad násypkou vstřelovacího stroje
 • vhodné pro provozy s nižší výškou stropu

Jednotka pro dávkování pojiva

A) na principu měření doby dávkování s kalibrovanou vstřikovací tryskou

B) na principu měření průtoku

 • 1 nebo 2 větve s dávkovacími čerpadly podle použité technologie
 • dávkování do mísiče přes potrubní systém se samočisticím vstřikovacím ventilem

Jednotka pro udržování hladiny pojiva

 • slouží k doplňování pojiva z kontejneru do denního dávkovacího zásobníku
 • provedení s pneumatickým membránovým čerpadlem
 • potrubní propojení v provedení nerez

Řídicí jednotka

 • slouží k celkovému řízení přípravy jádrové směsi a ovládání jednotlivých zařízení
 • nastavení jednotlivých receptur směsi na ovládacím panelu a jejich uložení do paměti
 • umožňuje vytvoření automatizovaného systému přípravy jádrové směsi bez nutnosti stálé obsluhy

Dodávky realizujeme v úzké spolupráci s firmou ELKOSO spol. s r.o.