Zařízení pro vytvrzování směsí

Při výrobě slévárenských jader se dobře osvědčily zejména studené postupy, při kterých je jádrová směs v jaderníku vytvrzována zásahem zvenčí profukováním plynem. Z těchto metod nalezla největší význam technologie Cold box (vytvrzování terciárními aminy) a metody využívající plynný CO2. Pro tyto technologie nabízíme:

Zplyňovací zařízení pro technologii Cold Box

Dodáváme zařízení s výkonným odpařovačem z lehkých slitin a přesným dávkováním aminu pomocí pneumatického membránového čerpadla. Konstrukce a použité prvky zařízení umožňují přesné nastavení vytvrzovacích podmínek pro jednotlivé typy jader. Parametry se zadávají pomocí multifunkčního displeje na ovládacím panelu a hodnoty lze uložit do paměti. Spouštění chodu generátoru probíhá dálkově ve výrobním taktu vstřelovacích strojů. Po spuštění jsou na displeji zobrazena aktuální data a průběh vytvrzovacího cyklu.

Na základě dosavadních provozních zkušeností můžeme u zařízení garantovat minimální spotřebu aminu a vysokou provozní spolehlivost.

Součástí nabídky jsou rovněž kombinované typy generátorů pro terciární aminy a CO2. Při režimu CO2 je možné nastavit pulzaci při dávkování a využít předehřevu plynu, což umožňuje snížit jeho spotřebu při vytvrzování.

Přístroje pro dávkování

Pro vytvrzování jádrových a formovacích směsí dodáváme přístroje pro přesné dávkování CO2. Přístroj umožňuje pulzní dávkování plynu, což vede k jeho lepšímu využití při vytvrzovací reakci a ke snížení jeho spotřeby.

Přístroje je možné využít v provozu i v pískové laboratoři. Na přání je možné k přístroji doplnit redukční ventil s ohřevem, potřebný pro připojení k tlakové lahvi.

Dodávky zařízení realizujeme v úzké spolupráci s firmou ELKOSO spol. s r.o.